Geodezja pomaga zaplanować zabudowanie terenu

Korzystając ze specjalistycznego sprzętu, takiego jak niwelatory, teodolity elektroniczne, taśmy i systemy nawigacji satelitarnej, geodeci mogą dokładnie mierzyć grunt i określać granice własności.

Po dokonaniu przeglądu i pomiarów nieruchomości sporządzają plan z danymi geodezyjnymi dla swojego klienta. Granice zarejestrowane przez geodetów są następnie rejestrowane w państwowym systemie informacji o gruntach, który obejmuje granice gruntów prywatnych i rządowych, plany badań, rejestry terenów badawczych, informacje dotyczące własności, służebności i inne informacje o gruntach. Biorąc pod uwagę, że remont konstrukcji lub rozbudowa kosztuje dziesiątki lub setki tysięcy złotych, koszt profesjonalnego geodezyjnego zbadania terenu jest niewielką kwotą w porównaniu z całkowitym kosztem projektu. Często, gdy ma być zbudowana nowa, ulepszona lub zmodernizowana zabudowa terenu, jak budynek, droga, czy most, geodeta musi określić dokładne lokalizacje tych prac. Mogą być one tak proste, jak wytyczenie linii odniesienia, aby umożliwić budowniczym ustawienie budynku, chociaż nowoczesne techniki konstrukcyjne pozwalają na bardziej szczegółowe i misternie ukształtowane budynki, więc potrzeba precyzyjnego wytyczenia jest nieoceniona. Na pochyłym terenie sprzęt geodezyjny może mierzyć odległości poziome. Jest to niezwykle przydatne dla konstruktorów, którzy rzadko mają dostęp do specjalistycznego sprzętu do takich pomiarów.

Przy prawidłowym ustawieniu sprzęt geodety może mierzyć odległości z dokładnością do kilku milimetrów.

Mogą również mierzyć odległości pionowe, które są nieocenione przy wykonywaniu pomiarów wykopów i nasypów podczas budowy drogi, drenażu lub przy tworzeniu wykopu pod rurociąg. Mapowaniem terenów zajmuje się firma geodezyjna Zakopane, dlatego można skorzystać z jej usług podczas planowania i modernizacji zabudowy. Posiadanie odpowiednich danych na początku budowy jest bardzo ważne, ponieważ daje pewność ekipom budowlanym, ogranicza straty czasu i pozwala osobom na budowie robić to, w czym są ekspertami.