Komu przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje w czasach komunizmu

Wiele osób, które znajdowały się w opozycji do systemu komunistycznego, walczyły o wolną Polskę.

Od 1944 roku, kiedy zaczęła pojawiać się radziecka administracją na naszych ziemiach, rozpoczęły się represje wobec osób, które chciały ustanowienia demokratycznej władzy w naszym kraju, tak jak to miało miejsce przed wojną. Represje czasów stalinowskich trwały do 1953 roku, do czasu odwilży politycznej, w więzieniach umieszczano przeciwników nowej władzy, którzy przeciwstawiali się komunistom. W czasie całego trwania komunizmu w naszym kraju opozycjoniści byli prześladowani przez organy państwowe.

Komu przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje w czasach komunizmu

Kto może uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych?

Oczywiście w przypadku opozycji odegrała ona dużą rolę w czasie stanu wojennego, który ustanowiono w Polsce 13 grudnia 1981 roku. Wówczas to wiele tysięcy opozycjonistów zostało internowanych, wielu zostało aresztowanych i osadzonych w więzieniach. Wówczas wielu z nich straciło możliwość pracy zarobkowej, a po wyjściu z więzienia nie mogli znaleźć oni dobrze płatnej pracy, to często odbijało się na ich kondycji finansowej, a na koniec na niskiej emeryturze czy też rencie.

Po roku 1989 zaczęto zastanawiać się nad ustanowieniem różnego rodzaju zadośćuczynień i odszkodowań dla osób, które walczyły z komunizmem. 29 lutego 1991 roku zaczęła obowiązywać ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych przez sądy komunistyczne, dzięki temu otwarto furtkę do uzyskania odszkodowań za represje wobec opozycjonistów. Naturalnie pierwszym krokiem, którym należało wykonać, było unieważnienie orzeczenia sądu komunistycznego.

Obecnie można uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych na podstawie kasacji wyroku sądu komunistycznego. Należy pamiętać, iż tego rodzaju wyroki mogły wydawać sądy państwowe, ale także sądy wojskowe. Następnie w sądzie okręgowym należy złożyć żądanie wypłacenia odszkodowania lub też zadośćuczynienia. Z pewnością warto walczyć o odszkodowanie, mogą je otrzymać także dzieci osób represjonowanych.